Logo sq.greencarsbox.com
A janë të pavlefshme fondet e mplads?
A janë të pavlefshme fondet e mplads?
Anonim

Skema e Zhvillimit të Zonës Lokale të Anëtarëve të Parlamentit (MPLADS) Fondet e lëshuara sipas skemës janë të pavlefshme. Fondet e pa liruara në një vit të caktuar barten në vitet pasuese, në varësi të përshtatshmërisë. Deputetët kanë një rol rekomandues sipas skemës.

A është fondi Mplads i pavlefshëm?

Kjo e drejtë vjetore lirohet me kusht në dy këste prej Rs. 2.5 milion secila. Fondet janë të natyrës së pavlefshme, d.m.th. në rast të moslëshimit të fondit në një vit të caktuar, ai bartet në vitin e ardhshëm.

A është skema e sponsorizuar nga qendra Mplads?

1) MPLADS është një skemë plani e sponsorizuar nga qendra e financuar plotësisht nga qeveria e Indisë sipas së cilës fondet lëshohen në formën e granteve në ndihmë direkt për autoritetet e distriktit.

A sanksionohen fondet e Mplads në baza vjetore?

Po, Megjithatë fondet do të sanksionohen vetëm sipas të drejtës së deputetit nga Autoriteti i Qarkut Nodal (paragrafi 2.6 dhe 3.1 Udhëzimet për MPLADS). të lirohet vetëm sipas të drejtës vjetore me marrjen e dokumenteve të nevojshme (paragrafi 4.3 i udhëzimeve për MPLADS.) 03.

Kush zbaton skemën Mplads?

Departamentit të Zhvillimit të Zonës Vendore të Deputetëve i është besuar përgjegjësia e zbatimit të Skemës së Zhvillimit të Zonës Vendore të Deputetëve (MPLADS). Sipas skemës, çdo deputet ka zgjedhjen t'i sugjerojë Koleksionistit të Qarkut për punë në shumën prej Rs.

Di gjithçka rreth Skemës MPLAD

Know all about MPLAD Scheme

Know all about MPLAD Scheme
Know all about MPLAD Scheme

Temë popullore